Систем 48

10.06.2019. 08:41
Одељење за инспекцијске послове
Дана 30.05.2019 год. поднео сам захтев Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца по питању чување пчела у улици Светозара Милетића бр.7 од стране Синадиновић Мирослава. Од тада до данас нико није изашо и предузео предвиђене Законске мере. Зато Вас још једном молимо да изађете на наведену адресу и решите овај проблем,или ћемо ми становници ове улице бити принуђени да позовемо телевизију. Снамером да ћете нам помоћи и решити овај проблем захвални становници ул. Светозара Милетића.
РЕШЕН
Дана 10.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању држања пчела у Лесковцу, у улици Светозара Милетића бр. 7
Обавештавамо Вас, да је поступак инспекцијског надзора у току, да се исти врши по издатом налогу за инспекцијски надзор, као и да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца предузети мере предвиђене Законом.