Систем 48

10.06.2019. 18:26
Одељење за инспекцијске послове
Дана 27.05,2019,год обратио сам се ЈП Урбанизам и изградња да изврше постављање сливне решетке са рамом у ул.Зеле Вељковића испред броја 24 у Лесковцу. Одговорили су да ће извести те радове у склопу летњег огржавања путрева. Затим сам се вама због хитности обратио дана 29,05,2019,год, и добио одговор да сте издали налог ЈП Урбанизам и изградња да постави сливник са рамом и решетком на наведеној локацији. У Међувремену у оквиру летњег одржавања путева дана 07,06,2019год. дошло је извођења радова сечењем асфалта у поменутој улици између осталог и око спорног сливника, али сливник са рамом и решетком није постављен, да би сутрадан у суботу 08,06,2019,.год,дошло до крпљења асфалнирања рупа у поменутој улици а да сливник са рамом и даље није постављен..Сада су рупе закрпљене а сливник са рамом није постављем. Постављам питање да ли је ЈП Урбанизам испоштовала ваш налог или не и када ће сливник са рамом и решетком бити постављен. Напомињем да је сада много лакше пропасти кроз рупу јер је необележена, невидљива на више од једног метра, а још ноћу.Неко ће се стварно поломити. Моје тврдње можете проверити и на терену.
РЕШЕН
Дана 10.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању постављања решетке на отвору за одвод атмосферске воде са површине јавне намене у улици Зеле Вељковића испред броја 24, у Лесковцу.
Обавештавамо Вас, да ће по издатом налогу, ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, у наредном периоду поставити решетку у улици Зеле Вељковића испред броја 24, у Лесковцу.