Систем 48

18.06.2019. 11:41
Одељење за инспекцијске послове
Domaćinstvo Zorana Đokića u ulici Trajka Stamenkovića, br. 13. čuva živinu. Od ranog jutra petao glasno kukuriče i uznemirava ceo komšiluk. Molim da u skladu sa odlukom grada o zabrani čuvanja živine u urbanom gradskom jezgru, reagujete i u najkraćem vremenskom periodu otklonite problem.
РЕШЕН
Дана 18.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је Ваша представка по питању држања домаћих животиња- живине, а против Зорана Ђокића из Лесковца са станом у улици Трајка Стаменковића бр. 13. Обавештавамо Вас, да је по предметној ствари покренут поступак, односно да је извршен инспекцијски надзор, сачињен записник о утврђеном чињеничном стању и да ће надзираном субјекту бити донето решење о забрани држања домаћих животиња - пернате живине.