Систем 48

10.07.2019. 10:11
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани, обраћам Вам се захтевом да извршите теренску контролу на поручју старе сточне пијаце, где се у повремено у теку дана и ноћи осећа ужасан смрад који долзаи из правда канала. Постоји сумња да појединици врше пражњење септичких јама на јавне површине. Исти проблем се јавља уназад 3 - 4 година. Хвала
РЕШЕН
Обавештавамо Вас, да је по питању садржаном у Вашој представци достављеној електронским путем дана 10.07.2019. Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, у претходном периоду поступано, али да нису затечена лица која врше пражњење септичких јама. Молим Вас, да уколико будете уочили лица која чине прекршај обавестите Одељење комуналне полиције ради непосредног увиђаја и предузимања мера.
Такође Вас, обавештавамо, да је за одржавање канала надлежно Одељење за привреду и пољопривреду Градске управе града Лесковца.