Систем 48

25.09.2019. 17:30
Одељење за инспекцијске послове
Prijavljujem Smilju Jovanović, Veljka Vlahovića 4, Leskovac da pušta svog psa van dvorišta bez povoca i kontrole pa isti vrši malu i veliku nuždu gde stigne.
Molim vas da reagujete u skladu sa Zakonim i ovlašćenjimaa.
РЕШЕН
Дана 25.09.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању држања домаћих животиња- паса у улици Вељка Влаховића бр. 4, у Лесковцу.
У складу са достављеном представком а на основу прикупљених података од значаја за предстојећи надзор Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, предузеће мере у складу са Законом.

Обаештавамо Вас, да је комунални инспектор Одсека за комуналну инспекцију Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор, сачинио записник о утврђеним чињеницама на лицу места и изрекао мере надзираном субјекту. У току контролног инпекцијског надзора утврђено је да је субјект надзора поступио по наложеним мерама.