Систем 48

04.11.2019. 09:38
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
na raskrsnici ulica Prvi maj, Đure Salaja i Stanoja Glavaša kod "Tri šešira" kod semafora, preko puta Home Centar Vera nedostaje šaht poklopac koji predstavlja opasnost za ljude i vozila koji tuda prolaze. Potrebno je naložiti Direkciji za urbanizam ili urbanizmu da preko svojih izvođača radova postave nedostajući šaht poklopac koji predstavlja opasnost za ljude i vozila koja tu prolaze.
РЕШЕН
Дана 04.11.2019. године Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању постављања поклопаца на отворима постављеним на површинама јавне намене у Лесковцу, на раскрсници улиц а Први мај, Ђуре Салаја и Станоје Главаша, у непосредној близини семафора.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података, предузети мере предвиђене Законом.

У складу са напред наведеним Одељење за за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца издало је налог ЈП" Урбанизам и изградња" Лесковац, ради довођења отвора у технички исправно стање и постављања затварача на отвору.