Систем 48

13.01.2020. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani, ulicom Dositeja Obradovića od Mlinske prema centru grada je nemoguće proći trotoarom,koji je zautet parkiranim vozilima službenika Policijske Uprave. Kod okruglog paviljona ima slobodnih parking mesta sa naplatom, ali oni imaju i sopstveni parking, zar ne?! A nema ni znaka za dozvoljeno parkiranje. Ako je moguće osloboditi trotoare.
Hvala.
РЕШЕН

Дана 13.01.2020. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању паркирања возила у улици Доситеја Обрадовића у Лесковцу.
Обавештавамо Вас да је уклањање непрописно паркираних возила у надлежности полицијских службеника МУП-а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овашћења.