Систем 48

13.01.2020. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Postovani,
Molim Vas da utvrdite cinjenicno stanje, proverite ko je nadlezan i date nalog za saniranje rupa i uvala na trotoaru ispred zgrade broj 9 i 7 u ul. Mose Pijade u Leskovcu. Kako se radi o najuzem centru grada, ova trotoarka povrsina je totalno propala, predstavlja opasnost za pesake, nedevno je komsija pao i polomio ruku. Mislim da treba sto hitnije da reagujete i resiti problem dugogodisnjih rupa i uvala, pukotina i valova na ovoj lokaciji. Hvala veliko.
РЕШЕН
Дана 13.01.2020. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак по питању одржавања тротоара и довођења истог у технички исправно стање у Лесковцу, у улици Моше Пијаде непосредно испред броја 9 и 7.
Обавештавамо Вас да је сходно одредбама члана 13. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018) Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца у складу са претходно достављеним поднеском од 16.12.2019. године обавестило надлежно предузеће ЈП Урбанизам и изградњу Лесковац, ради предузимања хитних мера и радњи како би се тај ризик отклонио или умањио.
Истом прилком Вас обавештавамо да се по питању одржавања тротоара и довођења истог у технички исправно стање, можете обратити ЈП Урбанизам и изградњу Лесковац, као стварно надлежном органу.