Систем 48

27.07.2020. 07:00
ЈКП Водовод
Na uglu Radnicke i G.Principa, posle svake i vrlo male kise, dolazi do zapusavanja kanalizacije i prelivanja kisnice na trotoar.
Postaje neprohodno, kako za pesake, tako i za motorna vozila.
НЕНАДЛЕЖАН
Poštovani,

poštujući proceduru i ugovorne obaveze sa gradom, JKP Vodovod vrši održavanje slivnika i slivničkih veza na teritorjiji grdada Leskovca, samo prema nalogu nadzornog organa JP Urbanizam i izgradnja, jer se ta usluga naplaćuje. Naime, postupajući prema vašem zahtevu , JKP Vodovod je radi hitnosti rešavanja problema na terenu, uradio reviziju predmetne lokacije dana 28.07.2020. kojim prilikom je izvršeno čišćenje 4 slivnika, pri čemu je obavešten nadzor JP Urbanizam i izgradnja Leksovac.
Obaveštavamo vas da su slivnici i sličvničke veze su deo putne infrastrukture koje Vodovod održava ali samo prema nalogu nadzornog organa, saglasno operativnom planu rada i ugovornim obavezama sa gradom. Kako bi u buduće ispoštovali proceduru, ukoliko se opet javi problem sa odvođenje atmposferskih voda, molimo vas da o tome obavestite JP Urbanizam i izgradnju, koji će Vodovodu dati nalog za ćišćenje.