Систем 48

14.09.2020. 10:35
ЈКП Водовод
Koji je problem u snabdevanju čiste, kvalitetne i zdrave pijaće vode u celom gradu. Većina stanovnika grada se žale na pijaću vodu, da ima miris cevi i boja žućkasta? Šta je bilo sa ovo mesečnim računima za vodu,niste delili?
РЕШЕН
Higijenska ispravnost vode za piće koju JКP Vodovod Leskovac distribuira u sistem kontroliše se u skladu sa važećom zakonskom regulativom i to osnovni pregled obavlja Zavod za javno zdravlje Leskovac, dok periodične preglede obavlja Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, na osnovu "Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće" ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/2019).

Prema rezultatima dobijenih od Zavoda za javno zdravlje Leskovac, za navedeni period u podnesku, a na osnovu obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da su kontrolisani uzorci vode za piće uzorkovani na postrojenju za preradu vode i u distributivnoj mreži JКP Vodovod Leskovac higijenski ispravni, kako u fizičko-hemijskom tako i u mikrobiloškom pogledu i isti su u skladu su sa odredbama "Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće" ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/2019).

Takođe Vas obaveštavamo, odredbama Odluke o vodovodu i kanalizaciji grada Leskovca ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2015 i 16/2017) propisano je da je JКP Vodovod Leskovac dužan da vrši isporuku vode u skladu sa propisanim standardima i normativima u pogledu kvaliteta, kao i da je korisnik dužan da održava unutrašnje instalacije vodovoda u ispravnom stanju, od mernog mesta do točećih mesta. U skladu sa gore navedenim, proverite tehničku ispravnost vaših unutrašnjih instalacija u objektu, jer ste u obavezi da vršite zamenu dotrajale mreže unutar objekta od mernog mesta do točećih mesta.

Takođe, pri svakoj havariji na uličnoj mreži i ponovnom uspostavljanju snabdevanja vodom, dolazi do prolazne pojave boje i mutnoće. Ova neželjena pojava se lako prevazilazi ispiranjem cevi, nakon prekida, koju Vodovod redovno vrši u svojoj režiji. Ali i sami korisnici treba da isprate, otvaranjem slavina i ispuštanjem mutne vode, koja se uvukla u instalacije, ali i redovno ispiranje celokupne unutrašnje instalacije, sve do trenutka kada voda dobije svoje uobičajne karakteristike, jer svako duže zadržavanje vode u zgradi, naročito nakon noćnog režima, dovodi do problema koje navodite.

Ukoliko simnjate u kvalitet vode, može se obratiti Zavodu za javno zdravlje da izvrše uzorkovanje i provere kvalitet vode, o svom trošku.

Račun će biti uredno dostavljen, a isti možete platiti na šalteru upravne zgrade Vodovoda ili uslužnog centra.Higijenska ispravnost vode za piće koju JКP Vodovod Leskovac distribuira u sistem kontroliše se u skladu sa važećom zakonskom regulativom i to osnovni pregled obavlja Zavod za javno zdravlje Leskovac, dok periodične preglede obavlja Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, na osnovu "Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće" ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/2019).

Prema rezultatima dobijenih od Zavoda za javno zdravlje Leskovac, za navedeni period u podnesku, a na osnovu obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da su kontrolisani uzorci vode za piće uzorkovani na postrojenju za preradu vode i u distributivnoj mreži JКP Vodovod Leskovac higijenski ispravni, kako u fizičko-hemijskom tako i u mikrobiloškom pogledu i isti su u skladu su sa odredbama "Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće" ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl.glasnik RS", br.28/2019).

Takođe Vas obaveštavamo, odredbama Odluke o vodovodu i kanalizaciji grada Leskovca ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2015 i 16/2017) propisano je da je JКP Vodovod Leskovac dužan da vrši isporuku vode u skladu sa propisanim standardima i normativima u pogledu kvaliteta, kao i da je korisnik dužan da održava unutrašnje instalacije vodovoda u ispravnom stanju, od mernog mesta do točećih mesta. U skladu sa gore navedenim, proverite tehničku ispravnost vaših unutrašnjih instalacija u objektu, jer ste u obavezi da vršite zamenu dotrajale mreže unutar objekta od mernog mesta do točećih mesta.

Takođe, pri svakoj havariji na uličnoj mreži i ponovnom uspostavljanju snabdevanja vodom, dolazi do prolazne pojave boje i mutnoće. Ova neželjena pojava se lako prevazilazi ispiranjem cevi, nakon prekida, koju Vodovod redovno vrši u svojoj režiji. Ali i sami korisnici treba da isprate, otvaranjem slavina i ispuštanjem mutne vode, koja se uvukla u instalacije, ali i redovno ispiranje celokupne unutrašnje instalacije, sve do trenutka kada voda dobije svoje uobičajne karakteristike, jer svako duže zadržavanje vode u zgradi, naročito nakon noćnog režima, dovodi do problema koje navodite.

Ukoliko simnjate u kvalitet vode, može se obratiti Zavodu za javno zdravlje da izvrše uzorkovanje i provere kvalitet vode, o svom trošku.

Račun će biti uredno dostavljen, a isti možete platiti na šalteru upravne zgrade Vodovoda ili uslužnog centra