Систем 48

15.09.2020. 11:29
Одељење за инспекцијске послове
ODSEK ZA POSLOVE IZVRSENJA
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
GRADSKE UPRAVE GRADA LESKOVCA

Postovani,
Odeljenje za inspkecijske poslove(gradjevinska inspekcija) Gradske uprave grada Leskovca dana 10.09.2020.godine dostavilo vam je predmet 356-396/20-07 u vezi izvrsenja izvrsnog Resenja br.356-396/20-07.
Molim Vas da me kao stranu u postupku, obavestite mejlom i na kucnu adresu kada ce(kog datuma) prema vasem utvrdjenom Planu i Programu biti izvrseno ovo Izvrsno resenje br.356-396/20-07.
S postovanjem
Zoran DINCIC
16.000 Leskovac
ulica Bozidara Dincica br.5
РЕШЕН
Дана 15.09.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак – захтев за доставу информација o поступку спровођења извршења извршног решења 356-396/20-07, у складу са Планом и програмом извршења.
Обавештавамо Вас да је одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018) прописано да представке имају дејство иницијативе за покретање поступка по службеној дужности, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.
Такође Вас обавештавамо да на захтев подносиоца представке, инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком, у року од 15 дана од дана пријема захтева, о чему сте Ви информисани, а о исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора – подносиоц представке обавештава се најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка.
У складу са напред наведеним и захтевом изнетим у поднеску, обавештавамо Вас да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца поступити у складу са Законом, те Вас, као подносиоца иницијативе, обавестити о исходу поступка по окончању поступка ванредног инспекцијског надзора.