Систем 48

08.10.2020. 19:41
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Molim vas da na raskrsnici ulica Mlinska i Dositeja Obradovića tačnije u ulici Dositeja Obradovića postavite ležeće policajce kako bi se usporila i zaustavila vozila jer često dolazi do udesa vozila.
РЕШЕН„ПОШТОВАНИ“

Обавештавамо Вас да је Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. овлашћено да врши измену режима саобраћаја и да издаје решења ЈП Урбанизаму и изградњи на реализацију. У вези Вашег захтева за имену режима саобраћаја стручна служба Одељења. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. ће утврдити основаност вашег захтева и уколико утврди да је захтев основан донеће одговарајуће решење за реализацију