Систем 48

12.10.2020. 18:30
Одељење за инспекцијске послове
Na adresi Hisarska br.6 u Leskovcu , u toku su gradjevinski radovi na prilaznom putu katastarski broj 10638 . Radovi se izvode van parcele izvodjaca radova i njima se ugrozava prolazak i koriscenje i smanjuje sirina prilaznog puta .
У РАДУ
Дана 12.10.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању извођења грађевинских радова на прилазном путу КП. бр.10638 КО Лесковац, који се изводе ван парцеле у Лесковцу у ул. Хисарска бр.6.
Обавештавамо Вас да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца предузети мере у складу са Законом о чему ћете бити накнадно обавештени.