Систем 48

09.11.2020. 09:10
Одељење за инспекцијске послове
Pešački prelaz kod narodnog pozorišta je zaklonjen saksijim biljkama i pešaci ne mogu da pređu pešački zbopg toga.Molimo vas da uklonite bar one koje smetaju za prolaz pešaka sa jednu na drugu stranu ulice.
У РАДУ
Дана 09.11.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак чија садржина указује на питања везана за услове и начин постављања објеката – жардињера и других посуда за биљне засаде на површини јавне намене у Лесковцу у улици Косте Стаменковића у непосредној близини Народног позоришта Лесковац.
Обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, извршио превентивни инспекцијски надзор и том приликом надзираном субјекту / власнику постављених објеката – жардињера са биљним засадом указао на обавезе прописане Законом и подзаконским прописима и неопходност предузимања мера у циљу спречавања настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе. О предузетим мерама бићете накнадно обавештени.