Систем 48

12.11.2020. 10:30
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
Molim Vas da mi date odgovor kada će biti asfaltiranje ili betoniranje kanala koji su iskopani još pre nedelju dana zbog optičkog kabla, jer mi je blokiran ulaz/izlaz automobilom? U kući imam srčanog bolesnika kojeg moram da vozim do bolnice...
У РАДУ
Дана 12.11.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању раскопавања површине јавне намене.
Обавештавамо Вас да је поднесак - представка неуредан, јер садржи недостатке који Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца могу спречити у постпупању, у смислу да није наведена адреса на којој је извршено раскопавање површине јавне намене, те да је неопходно да исти уредите у року од осам дана од доставе овог обавештавања, како би ово Одељење поступало.

У колико поднесак – представку не уредите у напред наведеном року у складу са одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2019-др.закон и 95/2018), сматраће се да је подносиоц одустао од представке.

Одељење за инспекцијске послове
Градска управа града Лесковац