Систем 48

08.02.2018. 16:32
Одељење за инспекцијске послове
Опет пријавлјујем Дејана Станојевића из Манојловце.Јуче је просипао пуну цистерну фекалија тик уз мој плац,на месту где живим и радим.Он се поиграва са свима а с обзиром да како каже нико му ништа не може питамо се ми мештани ко је он?Молим Вас да изађете не терен на лицу места,уверите се и санкционишите поменутог.Молим Вас заштитите моје двориште од смрада.
РЕШЕН
Дана 08.02.2018. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка Славише Михајловића из Манојловца по питању услова и начина регулисања отпадних вода и изливања отпадних вода у насељеном месту Манојловце.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података и утврђивања чињеничног стања предузети мере у складу са законом и одлукама града.
По оцени о постојању разлога за покретање поступка, подацима о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и другим подацима од значаја за предстојећи инспекцијски надзор, а по издатом налогу за инспекцијски надзор, дана 22.02.2018. године увиђајем на лицу места комунални инспектор утврдио је да не постоји изливање садржаја из септичких јама које се налазе на земљишту домаћинства Михајловић, (који се користи за редовну употребу објекта), као и да су септичке јаме испражњене и очишћене. Такође је утврђено да нема изливања осоке из прихватног базена, односно да надзирани субјект не држи домаће животиње – свиње, те да не постоји основа за даље вођење поступка.