Систем 48

12.02.2018. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Molim da vlasniku lokala, koji inace neradi, a nalazi se u ul. Norvezanskoj, preciznije raskrsnica ul. Norvezanske i Lepse Stamenkovic, date nalog u skladu sa vasom nadleznoscu da ocisti povrsinu ispred i iza lokala, od rastinja i smeca i da ga odrzava na adekvatan nacin. Pored ovog lokala dnevno prodje veliki broj dece koja idu i OS Kosta Stamenkovic, kao i stanari koji zive u tzv. Oficirskim zgradama. Hvala
РЕШЕН
Дана 12.02.2018. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је Ваша представка електронским путем, по питању заштите чистоће на јавним површинама у улици Норвежанској, у Лесковцу, против власника објекта на наведеној адреси.
Обавештавамо Вас, да ће комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца након прикупљања података од значаја за инспекцијски надзор и утврђивања чињеничног стања предузети мере у складу са Законом и градским Одлукама.

Поступајући по Вашој представци у току ванредног теренског и канцеларијског инспекцијског надзора, над надзираним субјектом "ЈУЖНА МОРАВА" ДОО Горњи Матејевац, Ниш-Палилула, по издатом налогу за инспекцијски надзор, по питању одржавања чистоће на јавним површинама, комунални инспектор није утврдио незаконито поступање надзираног субјекта, јер је у том тренутку контроле површина око предметног локала уређена и очишћена, што је константовано записником о инспекцијском надзору и фотографијама са лице места, сачињеним даном 11.04.2018. године. дана