Систем 48

12.02.2018. 18:11
Одељење за урбанизам
Poštovani na KO 2729 u ulici Pupinova 9, suvlasnik je rekonstruisao svoj krov bez moje saglasnosti kao suvlasnika na pomenutom objektu.
Molimo Vas da me obavestite da li Stanković Zlata iz ulice Pupinova 9 podnela zahtev za odobrenje za rekonstrukciju i dali je isti dobila i pod kojim brojem i ko je potpisao.
Napominjem da sam ja suvlasnik objekata. Molim Vas da mi odgovorite pod hitno.
Srđan Mitrović
Radnička 1/24
16000 LEskovac
РЕШЕН
Поштовани,
Обавештавамо Вас да је Станковић Злата из Лесковца, ул. Пупинова бр.9, поднела захтев за реконструкцију дела крова и кровне конструкције стамбеног објекта на КП бр.2729 КО Лесковац дана 10.04..2018.године, заведеног под бр.351-17515/18-02, ROP-LES-8864-ISAW-1/2018 КОЈИ ЈЕ ОДБАЧЕН Закључком дана 18.04.2018.године.