Систем 48

22.10.2018. 10:52
Одељење за инспекцијске послове
Молио бих да ми се за 24.10.2018. године, када ми је заказано разгледање списа предмета бр.355-856/18-07, припреме писани одговори на питања из мојих писаних захтева. Да вас подсетим ако сте заборавили, на писани захтев се даје писани одговор, који мора да у потпуности обухвати захтев, а не само датум подношења, каква је код Вас пракса. Подсетио бих шефицу Виолету да је обећала писане одговоре на моја питања, а ја не дозвољавам никоме да ме обмањује, да не кажем лаже. Захтевам да ми се за 24. омогући комуникација са неким од лица која су надређена шефици Виолети и инспектору Јовановићу, како би добио тражене одговоре, јер од именованих то очигледно не могу пошто не користимо исти језик. Видимо 24. са надом да ћу доживети светско чудо које ће се огледати у добијању одговора на 13 и још питања.
РЕШЕН
Обавештавамо Вас, да одговоре на питања која се тичу поступања у управној ствари у предмету 355-856/18-07, можете добити у просторијама Одељења за инспекцијаксе послове Градске управе града Лесковца, у заказаном термину за разгледање списа донетих у предмету 355-856/18-07, дана 24.10.2018. године од 11,00 до 12,00 часова.