Систем 48

04.12.2018. 08:01
Одељење комуналне полиције
Komunalna policijo,
Bili ste u Turkovce poprijavu kod Marijanović Mika ali nista neste uradili jer mu je sin milicajac i sigurno je toj sas vas zavrsija. Nista neje uklonija, pesak i blokovi su na put idalje a vi ste turili na sajt da je problem resen.
ovoj je vas dopis kopiran
Поштовани,

Патрола комуналне полиције је изашла на лице места, изрекла прекршајну меру и наложила лицу да уклони грађевински материјал и тиме омогући несметано кретање грађана.
У РАДУ
Поштовани,

С обзиром да је лице делимично поступило по налогу патроле комуналне полиције Ваша пријава ће бити прослеђена надлежној инспекцији на даље поступање т.ј наставак вођења прекршајног поступка због учињеног прекршаја заузеће јавне површине.
Надлежности комуналне полиције након изречене прекршајне мере престају па ће надлежни комунални инспектор даље наставити вођење поступка ради потпуног решења.