Систем 48

05.12.2018. 16:49
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
У ул. Војводе Мишића, иза зграде катарстра, станари зграде су самоиницијативно поставили знак да је паркирање дозвољено само за станаре зграде и РГЗ-а, иако се ради о јавној површини што је потврдио и директор катастра.Молим вас да интервенишете и склоните постављени знак како би спречили самовољу појединих станара и анархију које овакво понашање изазива.
РЕШЕН
Поштовани,стручне службе ће изаћи на терен и утврдити чињенице по вашем Захтеву као и даље поступање о чему ћете бити обавештени.
Након утврђених чињеница дужни смо да вас обавестимо да је постављање саобраћајне сигнализације на пријављеној површини којом је дозвољено паркирање власницима станова и упошљеницима РГЗ "Катастра"урађено од стране ЈП"Урбанизам и изградња"на основу решења Одељења за комунално стамбене послове,саобраћај и инфраструктуру б р.344-343/18-12 од 09.11.2018.године,на основу захтева Драгана Милића,професионалног управника стамбене заједнице Војводе Мишића бр.14 А јер испуњава услове из Закона о безбедности саобраћаја на путевима,Одлуке о техничком регулисању саобраћаја и Правилника о саобраћајној сигнализацији а Ваши наводи о јавној површини нису тачни јер се ради о катастарској парцели бр. 5307/1,која је дата на коришћење АД"Градитељ",односно власницима станова као и РГЗ служби за катстар.