Систем 48

05.03.2019. 12:32
Одељење за инспекцијске послове
Isprd radnje "MB" u ul JMB je nemoguće proći od izložene robe na trotoaru, ispred frižidera za koje se nadam da imaju odobrenje..Ponašaju se, kao da im je deda (Žika Žmigavac) ostavio i trotoar u nasledstvo, jer se tu parkiraju kombići i kamioni, koji istovaraju robu..Policija i inspekcija okreće glavu...
РЕШЕН
Дана 05.03.2019. године Одељењу ѕа инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању постављања покретних објеката и уређаја- расхладних витирна и робе из асортимана продајног објекта ТР "МАРКЕТ МБ" Лесковац, на површини јавне намене у улици Јужноморавских бригада бб, у Лесковцу.
Обавештавамо Вас, да је Одсек за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор над надзираним субјектом- предузетником Милутином Јанковићем, оснивачем ТР МАРКЕТ МБ" Лесковац по питању постављања предметних објеката и уређаја, по службеној дужности и исти је у поступку. У претходном периоду наведени надзирани субјект је поседовао решење надлежног Одељења за постављање расхладних витрина и робе из асортимана продајног објекта. По истеку истог извршен је редовни инспекцијски надзор.