Систем 48

03.04.2019. 06:52
ЈП Урбанизам и изградња
Обратила сам се и писменим путем 12.03.2019год у вези уличног осветлења у Д. Стопању и нисам наишла на разумевање, ситуација је алармантна као што сам навела у захтеву два пута ми је кућа обијена због тоталног мрака.Надам се да ћете наћи времена да промените једну сијалицу за коју Вам се обраћам већ скоро две године, ( усменим путем).
У РАДУ
Kvar će biti otklonjen u što kraćem roku.