Систем 48

03.04.2019. 12:56
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani, molim Vas da izađete na teren i rešite problem koji imamo u selu Kumarevu. U centru sela, druga ulica sa desne strane je nebezbedna za prolaz,ispred domaćinstva Božidara Krstića, koji je postavio betonske stubove na javnoj površini. 100 metara naniže, Milan Dimitrijević ispusta fekalnu kanlizaciju na glavnoj ulici, dok je preko puta Saša Krstić na javnoj površini skladištio svoje radne mašine i odložio drvenu građu i time ometaju odvijanje saobraćaja i kretanje meštana.
Unapred zahvalni
РЕШЕН
Дана 03.04.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка ради предузимања мера из надлежности Одељења.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршити инспекцијаки надзор по питањима наведеним у представци и предузети мере предвиђене Законом, о чему ћете накнадно бити обавештени.

Поштовани, поступајући по Вашој представци комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца је извршио инспекцијски надзор у селу Кумареву над надзираним субјектима наведеним у представци. У току инспекцијског надзора код надзираних субјеката су утврђене незаконитости, те су истим донета решења са мерама за отклањање истих и испуњавање обавеза прописаних Одлукама, по којем су и поступили.