Систем 48

04.04.2019. 15:57
Одељење за инспекцијске послове
Molim gore navedeni naslov da iskontrolise prodavce kokica i semenki na potezu Bulevara Oslobodjenja
РЕШЕН
Дана 04.04.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању контроле коришћења површине јавне намене ради постављања привремених монтажних објеката.
Обавештавамо Вас, да Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца редовно врши контролу постављања привремених монтажних објекта на површинама јавне намеме, као и контролу обављања остале трговине на мало ван продајног објекта.
Такође Вас обавештавамо да ће у нредном периоду Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца издати налог и извршити контролу постављања привремених монтажних објеката на површинама јавне намене, као и контролу обављања остале трговине на мало ван продајног објекта, те предузимати мере у складу са Законом и подзаконским актима.