Систем 48

08.04.2019. 07:00
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
На основу обавештења ЈП Урбанизам и изградња, добијеног дана 27.03.2019. године путем портала “СИСТЕМ 48”, дана 02.04. замолио сам Вас да ми одговорите да ли сте донели решење за реализацију хоризонталног и вертикалног обележавања улуце Девет Југовића у Лесковцу, у колико јесте, када почињу радови. Обзиром да не видим разлог за оволико кашњење, још једно Вас молим за одговор. Унапред захвалан, обичан грађанин Лесковца.
РЕШЕН
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ОД 10.04 2019