Систем 48

09.04.2019. 06:51
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Хоће ли стићи у неко догледно време одговор у вези мојих захтева од 27.03. и 08.04, а у вези решења за реализацију хоризонталног и вертикалног обележавања улуце Девет Југовића у Лесковцу.
РЕШЕН
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ОД 10.04 2019