Систем 48

09.04.2019. 15:09
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,

Vlasnici pasa Tomislav Stojković i Marisav Stevanović iz sela Dedina Bara, Dedobarski put bb, drže svoje pse nevezane, nisu vakcinisani i nemaju orglicu. Po čitav dan su van dvorišta vlasnika i čine štetu okolnim domaćinstvima a postoji i opasnost da napadnu i decu. Opominjali smo ih više puta ali oni ne žele da stave pod kontrolu svoje pse te Vas ovim putem molim da izlaskom na teren utvrdite činjenično stanje i reagujete u skladu sa zakonim. Molio bih Vas da prilikom izlaska nadležnog inspektora me kontaktirate na navedeni telefon radi bližeg objašnjenja.
РЕШЕН
Дана 09.04.2019. године Одељењу за инспекцијаке послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању држања домаћих животиња - паса од стране Томислава Стевановића из села Дедина Бара, Дедобарски пут бб.
Обавештавамо Вас, да ће комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе Града Лесковца извршити инспекцијски надзор над надзираним субјектима а о предузетим мерама бићете накнадно обавештени.

Поштовани поступајући по Вашој представци комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца је извршио инспекцијски надзор над надзираним субјектима Томиславом Стојковићем и Марисавом Стевановићем из села Дедине Баре, ул. Дедобарски пут бб. У току инспекцијског надзора код надзираног субјекта Томислава Стојковића су утврђене незаконитости, те је истом донето решење са мерама за отклањање истих и испуњавање обавеза прописаних Одлуком, по којем је и поступио.
Надзирани субјект Стевановић је испунио обавезе које су прописане Одлуком о условима држања домаћих животиња на територији града Лесковца пре доношења решења у управном поступку.