Систем 48

09.04.2019. 18:55
ЈП Урбанизам и изградња
Поштовани,
молим да очистите улични сливник испред моје куће у улици Васе Пелагића 14а у Лесковцу. Унапред хвала.
У РАДУ
Poštovani,JKP"Vodovod"Leskovac dat je nalog za čišćenje pomenutog slivnika,prema planu i programu održavanja istih za 2019.god.