Систем 48

10.04.2019. 07:29
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
У чему је проблем да добијем одговоре на моје захтеве од 27.03. и 08.04, а у вези решења за реализацију хоризонталног и вертикалног обележавања улуце Девет Југовића у Лесковцу. Користим прилику да Вас обавестим да сам 09.04. званично затражио помоћ од надлежног Министарства, ако Вам то нешто значи.
РЕШЕН
"ПОШТОВАНИ"
У вези вашег обраћања дана 10.04 у 07:29 сати и 09.04 у 06:51сати потсећамо Вас да сте добили прецизан одговор у вези обнављања хоризонталне сигнализације од стране Ј.П Урбанизма и изградње,а штосе тиче решења за вертикалну сигнализацију од стране Одељења за комунално стамбене послове, саобраћај иинфраструктуру она се издаје само за имену режима саобраћаја. После обиласка ваше улице одмах по башем обраћању стручна служба сматра да је ул.9 Југовића у свему обележена по правилима струке и да нема потребе да доноси ново решење за измену режима саобраћаја