Систем 48

10.04.2019. 18:47
Одељење за инспекцијске послове
Prijavljujem da je u ulici 27. Mart isred zgrade br 4, na zelenoj javnoj površini, na sredini iste, postavljena drvena ograda sa zašiljenim vrhovima . Njenim postavljanjem od strane pojedinaca a u lične svrhe, ugrožena je bezbednost dece takođe je onemogućen boravak na istoj. U prilog tome šaljem fotografije
РЕШЕН
Дана 10.04.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању стубића, ограда и других запрека на површини јавне намене у улици 27. Март бр. 4, у Лесковцу.
Обавештавамо Вас, да је по предметном питању већ покренут поступак ванредног инспекцијског надзора, а о исходу истог бићете обавештени.

У складу са Законом, по окончању поступка комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, послао је обавештење о исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора на адреси коју сте навели у представци