Систем 48

15.04.2019. 07:00
Одељење комуналне полиције
Gospodine inspektore,
molim Vas da pekari Toma iz Grdelice selo zabranite da masnoću i otpadnu vodu iz pekare ispušta u kanal koji odvodi atmosfersku vodu.
РЕШЕН
Поштовани,

Изласком на лице места патрола комуналне полиције је утврдила да је радња уредно прикључена на канализациону мрежу и уредно измирује своје обавезе.
С поштовањем
Комунална полиција града Лесковца