Систем 48

14.05.2019. 09:15
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
Molim vas da upozorite crkvu u Leskovcu da održava drveće u svom dvorištu. Trotoarom u ulici Učitelja Josifa ne može da se prođe od grana koje vire preko ograde na ulicu, Hvala
У РАДУ

Дана 14.05.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, достављена је електронским путем представка ради предузимања мера из надлежности Одсека за послове комуналне инспекције.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршити инспекцијски надзор и предузети мере у складу са Законом.